Saturday, May 11, 2013

நீர்ச் சுனை

பாறை ஒன்றின்
கானகத்
தனிமை மீதமர்ந்து
சுருண்டு
தன்னை
தன் நாவாலே நக்கித்
தூய்மை செய்துகொண்டிருந்த
ஒரு நாய்க்குட்டி என
குபுகுபு வென
ஒரு சின்னஞ் சிறிய
நீர்ச் சுனை.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP