Saturday, January 19, 2013

குழந்தைகள் விளையாடுகின்றன

பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் தொழிற்கூடங்களுக்கும்
இடையேயுள்ள நிலங்களில்
குழந்தைகள் விளையாடுகின்றன

மேதாவித்தனம்
என்னைக் கைவிட்டிருக்கும் வேளையில்
எல்லாத் தொழிற்கூடங்களும் ஒரு கணம்
இயங்காமல் நின்ற வேளையில்
குழந்தைகள் விளையாடுகின்றன

கரைமணல்கள் சிலிர்க்கக்
கடலலைகள் குதித்தெழும்பி ஆனந்திக்கக்
காற்று சிறகடிக்கக்
காண்பொருள்கள் யாவும் உடல் சிலிர்க்க
நீச்சல் நீந்த சிறகுகளையெல்லாம்
அந்தரீஷம் தாங்கி நிற்க
உலகமெங்கும் குழந்தைகள் விளையாடுகின்றன

குழந்தைகளின் சந்திப்பு நிகழ்கிறது
அவர்களையும் சேர்த்தே
எவர்களும் அறியாததோர் பிரதேசத்தில்

தன்னேரிலாததோர் மாநாடு அது
அங்கே பிரதிநிதிகள் அல்ல,
முழு உலகத்தின் மொத்தக் குழந்தைகளும் சந்திக்கின்றன.
விவாதங்கள் இல்லை
மவுனமே மொழிகிறது.
தீர்மானங்கள் இல்லை
நிறைவேற்றமே நிகழ்கிறது.
விளைவாக இங்கே
உலகமெங்கும் குழந்தைகள் விளையாடுகின்றன

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP